Zadzwoń po bezpłatną poradę prawną

Odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci z OC sprawcy

Zadośćuczynienia i odszkodowania należą się osobom, którym bliska osoba zginęła w wypadku komunikacyjnym lub w wypadku przy pracy po 10.08.1997 roku.

WAŻNE:

Zadośćuczynienia i odszkodowania z polisy OC nie kompensują się z innymi świadczeniami po śmierci osoby bliskiej.

Odszkodowania po śmierci

Są to świadczenia pieniężne związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej po śmierci osoby najbliższej. W zakres tych świadczeń wchodzą:

● jednorazowe odszkodowanie,
● renty dla współmałżonków,
● oraz dzieci do 24 roku życia, pod warunkiem, że będą kontynuować naukę,
● zwrot kosztów transportu zwłok, pogrzebu, pochówku, stypy, odzieży żałobnej, pomnika.

Zadośćuczynienia po śmierci

Są to świadczenia pieniężne, których zadaniem jest rekompesata za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej.

Do kręgu uprawnionych osób do zadośćuczynienia należą :


● współmałżonek zmarłego,
● dzieci,
● rodzice,
● rodzeństwo ( także przyrodnie ),
● macocha,
● ojczym,
● dzieci przyjęte na wychowanie,
● babcia, dziadek,
● oraz osoby zamieszkujące wspólnie w jednym gospodarstwie domowym.